Privatpolitik

Persondatapolitik for Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbrev
Relateret til processen Salg


Vinspot (Vinpalle)
Hirsevej 11
4040 Jyllinge
Danmark

Version 1.0
Denne version er senest opdateret den 22/05-2018.


Persondata politik for Salg

Som led i vores forretning indsamler Vinpalle visse persondata til brug for vores proces Salg, specifikt relateret til de følgende personer: 

Proces Salg

 • Privatkunder
 • Erhvervskunder
 • Besøgende på hjemmeside
 • Modtagere af nyhedsbrev

Denne politik beskriver hvorledes Vinpalle  indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Vinpalle  behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Vinpalle’s persondatabehandling. Såfremt du som Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbrev har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Vinpalle  ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.


Indsamling af data

Vinpalle indsamler persondata relateret til Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbrev. Disse persondata er kategoriseret som:


For Privatkunder

 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Købshistorik

For Erhvervskunder

 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Købshistorik

For Besøgende på hjemmeside

 • Online identifikator/cookies

For Modtagere af nyhedsbrev

 • Email
 • Online identifikator/cookies

Vinpalle indsamler data direkte fra den registrerede person via:  Oprettet på hjemmesiden, Email, Indsamlet på hjemmesiden, Indsamling via nyhedsbrev, Tilmelding til nyhedsbrev

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.
 
Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Vinpalle indsamler ligeledes data indirekte fra forretningsforbindelser og andre eksterne kilder. Oplysninger som er indsamlet fra andre end den registrerede/dig er:

For Privatkunder

 • Email

For Erhvervskunder

 • Email

For Modtagere af nyhedsbrev

 • Email

Vinpalle indsamler data fra følgende kilder:

For Privatkunder

 • Smartresponse

For Erhvervskunder

 • Smartresponse

For Modtagere af nyhedsbrev

 • SmartresponseFormålet med behandlingen af persondata

Vinpalle  behandler persondata med henblik på;

For Privatkunder

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Transport af varer til kunder
 • Statistisk information for at optimere vores website

For Erhvervskunder

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Transport af varer til kunder
 • Statistisk information for at optimere vores website

For Besøgende på hjemmeside

 • Statistisk information for at optimere vores website

For Modtagere af nyhedsbrev

 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Statistisk information for at optimere vores website

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik. 


Sletning af persondata

Vinpalle behandler persondata for følgende personer Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbrev så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata er slettet når det formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende periode.

For Privatkunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

 • Email: 5 år efter seneste aktivitet
 • Navne: 5 år efter seneste aktivitet
 • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet
 • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet
 • Købshistorik: 5 år efter seneste aktivitet

For Privatkunder, Transport af varer til kunder

 • Navne: 5 år efter seneste aktivitet
 • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet
 • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet

For Privatkunder, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling

For Erhvervskunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

 • Email: 5 år efter seneste aktivitet
 • Navne: 5 år efter seneste aktivitet
 • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet
 • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet
 • Købshistorik: 5 år efter seneste aktivitet

For Erhvervskunder, Transport af varer til kunder

 • Navne: 5 år efter seneste aktivitet
 • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet
 • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet

For Erhvervskunder, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling

For Besøgende på hjemmeside, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling

For Modtagere af nyhedsbrev, Udsendelse af nyhedsbreve

 • Email: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

For Modtagere af nyhedsbrev, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling


Anvendelse af data behandlere

Vinpalle anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne "data processors" behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Vinpalle . Vinpalle anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Rackspace
 • Dropbox
 • Google
 • Mailchimp
 • Facebook
 • Mailgun


Tredjelands overførelser

Vinpalle anvender databehandler placeret i lande udenfor EU. Disse databehandlere er:

 • Dropbox
 • Mailgun

Vinpalle has taken steps to ensure adequate protection of your personal data for each data processor outside of EU.

Overdragelse af persondata

Vinpalle overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter.

For Privatkunder

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: 
 • Transport af varer til kunder: 
 • Statistisk information for at optimere vores website: 

For Erhvervskunder

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: 
 • Transport af varer til kunder: 
 • Statistisk information for at optimere vores website: 

For Besøgende på hjemmeside

 • Statistisk information for at optimere vores website: 

For Modtagere af nyhedsbrev

 • Udsendelse af nyhedsbreve: 
 • Statistisk information for at optimere vores website: 

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor  Vinpalle er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.


Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Vinpalle s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Vinpalle  opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Vinpalle  behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Vinpalle s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Vinpalle  har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.


Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Vinpalle .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Vinpalle s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

Vinpalle  vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.


Automatiske afgørelser og profilering

Vinpalle kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende:

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Vinpalles kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.


Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

Vinpalle kontaktperson for persondata

Oli Olsen, 
Vinpalle
30496920
[email protected]

Vinpalle Data Beskyttelses Officer (DPO)

Vinpalle har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.

Bestsellere